Mis on bränd ja bränding - terminoloogia, mida iga ettevõtja teadma peab

bränd, bränding, Ettevõtte bränding -

Mis on bränd ja bränding - terminoloogia, mida iga ettevõtja teadma peab

 “Nii keerulised väljendid, et mitte midagi ei saa aru.”😬

Kuulen seda tihti ja mul on selle kohta oma teooria.☝

Põhjus, miks brändi terminoloogia sageli arusaamatuks jääb seisneb selles, et ettevõtlusega alustades keskendume sageli kõigepealt toote/teenuse müümisele. Me võtame endale eesmärgiks tekitada stabiilne müügikäive. Seejärel, kui raha üle jääb, oleme valmis panustama reklaamitegevusse ning lõpuks oleme nõus katsuma varbaga ka tundmatut vett. Julgemad meist on valmis välja uurima mis on bränd ja mida kogu see brändinguga seotud keeruline sõnavara endast kujutab.

Tegelikkuses, kalls sõber, peaks tegutsema tagantpoolt ettepoole.🔙

Küsid nüüd, et kuidas siis niimoodi?🤯

Kohe näitan.😏

Luban, et saad vastuse esialgu keerulistena näivate terminite selgituste tagant.✅  

Tere, mina olen BRANDFLIXi turundusstrateeg Marlén.👋

Tegin selle blogipostituse, sest ma siiralt usun, et liiga paljud väike-ettevõtjad vaatavad brändingule läbi sõrmede, kuigi tegemist on sedavõrd tähtsa äriprotsessiga, millest peaks hoopis alustama.

Ja ma ei pea praegu silmas visuaalset kaubamärki...

Tead küll, seda mis hõlmab endas logo, värvikoode, kirjafonte jms, kuigi jõuame ka nendeni.

Aga, alustame algusest…

 

MIS ON BRÄND?

Bränd on inimese ettekujutus tootest, teenusest, kogemusest, organisatsioonist, ettevõtevõttest või asutusest (näiteks teater). See on maine. Bränd on ettevõtte vara.

 

Nagu brändingu ekspert Marty Neumeier on öelnud

 

„Sinu bränd ei ole see, mida sina ütled selle olevat. Sinu bränd on see, mida inimesed ütlevad selle olevat.“

 

MIS ON BRÄNDING?

Brändingu all peetakse silmas tegevusi, mis aitavad kasvatada brändi väärtust või aitavad vältida selle kaubaks muutumist. Kui öeldakse, et tehakse brändingut, siis tähendab see konkurentidest eristumist.  

 

SIHTGRUPP

Sihtgrupp on üks neist mõistetest, mida oled tõenäoliselt tuhandeid kordi kuulnud, aga kas tead täpselt, mida see tähendab?

Põhimõtteliselt on tegemist publiku segmenteerimisega, et piirata vaatajaskonda, kellele me oma turundussõnumid suuname ja kellele reklaamide kaudu mõju soovime avaldada.

 

BRÄNDIKAMPAANIA

See tähendab koordineeritud tegevusi bränditeadlikkuse, brändiväärtuse või brändi lojaalsuse kasvatamiseks.

 

BRÄNDITEADLIKKUS

Bränditeadlikkust mõõdetakse selle järgi, kui hästi sihtgupp meie toodet, teenust, ettevõtet või organisatsiooni ära tunneb.  

 

BRÄNDI VÄÄRTUS

Brändiväärtused on see, mille eest ettevõte seisab. Väärtused annavad tähenduse brändi olemasolule ja tegevusele ning moodustavad olulise osa brändi põhiidentiteedist. Brändiväärtused peaksid alati peegeldama seda, mis on ettevõtte jaoks tõeliselt olulised. Need peavad olema ausad ja läbipaistvad ning neid tuleb rakendada brändistrateegia igas osas, alates töötajate ja tarbijatega suhtlemisest kuni strateegiliste otsuste tegemiseni välja.

 

BRÄNDILOJAALSUS

Brändilojaalsus tähendab seda, mil määral eelistab sihtgrupp meie kaubamärki teiste konkureerivate kaubamärkide seast. Mõnikord mõõdetakse seda korduvate ostude kaudu.

 

BRÄNDILUBADUS

Brändilubadus on väärtus või kogemus, mida meie kliendid võivad iga kord oodata, kui nad meie ettevõttega suhtlevad. Mida rohkem suudab ettevõte seda lubadust täita, seda tugevam on brändi väärtus klientide ning ka töötajate meelest.

 

BRÄNDI HÄÄL

Brändi hääl dikteerib kõik, mida oma ettevõttes teed. Alates sellest, kuidas potentsiaalsetele klientidele sotsiaalmeedia postituste kaudu lähened ja lõpetades sellega, kuidas klientidega müügiprotsessis suhtled. Brändi hääl on põhjus, miks kliendid sinu juurde ikka ja jälle tagasi tulevad.

 

BRÄNDILUGU

Erinevalt traditsioonilisest reklaamist, mille eesmärk on brändi näitamine ja sellest rääkimine, peab brändilugu tekitama emotsionaalse reaktsiooni.

 

BRÄNDISÕNUM

Brändisõnumid määravad, kuidas ettevõte oma väärtuspakkumist esitab ja oma äriväärtusi sihtgrupile edasi annab. Hääletooni, keelekasutuse ja põhisõnumi põhjal saavad ettevõtted määrata konkreetse viisi oma ideede avalikkusele edastamiseks.

 

BRÄNDI MISSIOON

Brändi missioon annab selgelt teada brändi eesmärgi(d), kuidas ta kavatseb oma sihtgruppi teenindada ning millist mõju seeläbi avaldada soovib.

 

BRÄNDI IDENTITEET

Brändi identiteet on visuaalsete komponentide kogum, mis esindab ettevõtte ideid, võimaldab klientidel kaubamärki meeles pidada ja eristada seda paljudest teistest ettevõtetest. Brändi identiteet aitab kujundada tarbijate ettekujutust sinu ettevõttest, kasvatada lojaalsust ja usaldust ning muuta bränd meeldejäävaks. See hõlmab endas ettevõtte nime, logo, värvikoode, kirjafonte, suhtlusstiili ja üldist visuaalset kuvandit.

 

BRÄNDI VARAD

Brändi varadeks on mis tahes strateegilise väärtusega aspektid, sealhulgas brändi assotsiatsioonid, brändi atribuudid, bränditeadlikkus või bränditruudus. Tegemist on kaubamärgi unikaalsete elementide komplektiga, mis muudavad selle äratuntavaks ja teistest erinevaks. Siia kuuluvad näiteks logo, värvid, kirjafont, maskotid, tunnuslaused, tunnusmuusika jne.

 

BRÄNDIRAAMAT

See on kogumik, mis kirjeldab brändi strateegiat, põhisõnumeid ja stiilijuhiseid. Nii saavad kõik sinu töötajad sinu brändist aru ja oskavad seda turundustegevustes ka ühtemoodi sihtgrupile edasi kanda.

 

Lõpetuseks sobivad siia hästi brändingu ekspert Deb Gabori sõnad

 

„Kui teed brändingut õigesti, lood "irratsionaalse lojaalsuse"  – olukorra, kus inimesed on sinu kaubamärgiga niivõrd seotud, et nad tunnevad nagu petavad sind, kui peaksid konkurendi juurde minema.“

 

Seega, kas äsja loetu varjus poleks mõistlikum alustada esmalt hoopis brändingust, et seejärel juba sirge seljaga reklaamitegevuse ja müügitehingute juurde liikuda?

 

Jaga meiega oma mõtteid kommentaarikastis.😊

 

Vaata ka tasuta online seminari ETTEVÕTTE BRÄNDINGU ABC. 


Avalda arvamust