Bränding ja turundus, nagu õde ja vend

Bränding ja turundus, nagu õde ja vend

“Bränding on protsess mille käigus antakse tähendus mõnele ettevõttele, organisatsioonile, tootele või teenustele selle kaudu, et luuakse bränd tarbija teadvusesse. See on ettevõtete poolt loodud strateegia, mis aitab inimestel brändi olemust kiiresti identifitseerida ja kogeda.”-brändistrateeg Küllike Pihlap

 

Esitasime Küllikesele 13 küsimust, et tema igapäevatöö kohta paremat ülevaadet saada ja ka ise tema kogemustest õppida.

 

Millega Sa sellel aastal tegelenud oled?

Hiljuti olin üks “Mulgi Rahatarkus” peakorraldajatest. Minu ülesandeks oli korraldada kõik turundusvisuaalid. Samuti olen olnud hõivatud reklaamkampaaniate korraldamistega, mida ettevõtted vajavad erinevatesse turunduskanalitesse paiskamiseks. Selleks on olnud vaja esmalt need kampaania visuaalid luua ja panna sobivatesse formaatidesse.

Mõnikord on klientidel endal selge idee, mida nad tahavad, aga teinekord soovivad nad, et mõtleksin nendega kaasa ja pakuksin ise parimaid lahendusi välja, et turundajad saaksid viia ühtlaseid brändisõnumeid oma klientideni.

 

Mida tähendavad “erinevad formaadid”?

See tähendab, et materjalide kuvamiseks erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel on tarvis reklaami sisu panna sobivasse formaati. Ka uudiskirjas kuvamiseks on visuaal tarvis paigutada sobivasse formaati. Selleks, et Google reklaambännerit õigesti kuvaks on tarvis see õigesse mõõtu panna.

Igal turunduskanalil on omad mõõdud ning kõik elemendid, millest reklaami visuaalid koosnevad, on tarvis selle jaoks kohandada. Seda teevad kõik reklaamiagentuurid – reklaamid, mida näeme näiteks teles või online turunduskanalites, on kõik kellegi poolt toodetud.

 

Rääkides brändingust ja turundusest, siis kes on Sinu eeskujud ja miks?

Maailma mastaabis on minu iidoliks Chris Do, kes haldab LA-s oma agentuuri ning õpetab loovinimestele kuidas äriliselt paremini toime tulla. Ta teeb väga head erialast tööd ning mulle meeldib ka tema äripõhimõte “keskendu tulude kasvatamisele, mitte kulude vähendamisele”.

Eestis on samuti suured agentuurid, kes pakuvad tipptasemel töid, aga nad on nagu suured ”tehase tüüpi” ettevõtted.

 

Mida Sa mõtled “tehase tüüpi” ettevõtete all?

See tähendab reklaamiagentuure, kelle töömahud on tohutult suured. Ka nende kliendid on reeglina suurettevõtted, kellel on korraga palju reklaammaterjale tarvis. Et seda materjali valmis toota, on tarvis süsteeme ning palju erinevate oskustega inimesi, kes ühe projekti kallal koos kiiresti ja efektiivselt töötavad. See ei anna aga kahjuks neile võimalust oma klientidega personaalsel tasandil suhelda. Rõhk on pigem masstoodangul. Mida kiiremini tehas toodab, seda tulusam ta on.

 

Räägi lähemalt süsteemidest?

Mida suuremaks ettevõte kasvab, seda rohkem on tal tarvis luua süsteeme, et asjad toimiksid ja oleksid efektiivsed ning kõigile töötajatele ühtemoodi arusaadavad. Süsteemid aitavad hoida kokku raha ja aega. Täpselt niisaamuti nagu iga ettevõte vajab toimivat turundussüsteemi, on tal tarvis ka visuaalseid efektiivselt toimivaid süsteeme.

 

Kus Sinul oma klientide teenidamiseks see nn “drive” tuleb?

Mul on hea meel, kui näen, et olen saanud aidata. Mind sütitab, kui saan anda oma panuse, et ettevõttel oleks lihtsam ja efektiivsem oma tööd teha. See tekitab minus tunde, et olen kasulik.

 

Kes Su klientuuri põhiliselt moodustavad?

Peamiselt võin välja tuua sellised valdkonnad nagu pangandus, turism, ürituskorraldajad, hambakliinikud, kaubanduskeskused kuid ka tavalised väikeettevõtted, kes on vajanud “seinast seina” reklaammaterjale alates sotsiaalmeedia reklaamkampaaniatest ja lõpetades välireklaamidega, sealhulgas ka sõidukitereklaamid ja kaubanduskeskuse uksekleebiste reklaamid.

 

Millist teenust oma klientidele pakud?

Üks peamine teenus on kindlasti turunduslikult läbimõeldud brändingu täislahendus, sest see on ettevõtte nägu ja suund. Minu jaoks on turundus ja bränding nagu õde ja vend. Kui üks on puudu, siis ei ole perekond terviklik. Ma mõtlen sellega, et isegi kui ettevõtte sõnum ja disain on väga head, aga ei ole turundust, siis ei jõua see inimesteni. Kui ettevõte teeb head turundust ja jõuab oma sõnumiga soovitud sihtgrupini, aga tal puudub bränding, siis ei saa inimesed aru, et see toode on mõeldud nende jaoks.

Näiteks kui ettevõttel on kallis toode, aga ta otsustab brändidisainerit mitte palgata ja otsustab kulude kokkuhoiu mõttes brändi visuaalid ise luua, siis võib ta kasutusele võtta palju erinevaid värvikombinatsioone ning kirjafonte, lihtsalt sellepärast, et talle meeldib nii. Seejärel võib ta iseloodud visuaalile reklaami taha lükata ning jõuda soovitud inimesteni. Inimesed saavad kahjuks aga signaali, et tegemist on soodsa tootega ning klikivad reklaamil, kuid avastavad pettumusega, et tegemist on hoopis kallihinnalise tootega, mis ei läinud reklaamis nähtuga kokku. See juhtub sellepärast, et ettevõte ei osanud oma toodet sihtgrupile profesioonaalsel tasandil määratleda.

Visuaalidel on inimeste jaoks tähendused, mis mõjutavad nende alateadvust. Disainerid teavad ja tunnevad visuaalset keelt ja oskavad seega alateadlikult õiget brändisõnumit edasi anda.

Näiteks Martelli konjakit tajume luksusbrändina seetõttu, et toote brändingus on kasutatud õigeid elemente – klassikalist ja luksuslikku värvikombinatsiooni, kvaliteetset ja kallist fooliumtrükki ning paberit ja juba ennast tõestanud kirjafonti. Midagi pole selles juhuslikku. Brändingu mõte ongi see, et klient tunneb kohe visuaalile peale vaadates ära, kas see toode on temale mõeldud.

 

Sa jagad sotsiaalmeedias jälgijatega nõuandetüüpi videoid. Miks on Sinu meelest oluline inimesi nendel teemadel harida?

Väga lihtne. Inimesed ei saa ega pea olema kursis kõikide maailmas toimuvate ja pakutavate toodete ja teenustega. Aga minu meelest on oluline, et ettevõte oskab välja tuua ja põhjendada, miks tema toode või teenus on konkurentide omast parem. Samuti on tähtis jagada inimestega oma kogemusi, et nad võiksid enda jaoks langetada parima ostuotsuse.

 

Mida ettevõtjad brändingust ja turundusest Sinu arvates veel teadma peaksid ja miks?

Puudu on süstemaatilisus. Tihti ei tea ettevõtted mida neil on üldse tarvis, et soovitud sihtgrupini jõuda. Kogemustega turundaja teab, milliseid tegevusi ja millises mahus on tarvis teha, et eesmärgini jõuda. Samuti oskab ta tulemusi hinnata, mõõta ja vajadusel uusi samme seada.

Brändingu osas kasutatakse erinevate reklaamide puhul alatihti erinevaid fonte, mis muudab visuaalse pildi segaseks. Kliendid ei saa aru, kas sõnum tuleb samalt ettevõttelt. Kuna pilt on iga kord erinev, muutub sellega alatasa ka ettevõtte nägu ja kliendid ei jõua saadud infoga järge pidada.

Kui näeme mitu korda ühte ja sama mustrit ning käekirja, siis sööbib bränd paremini meie ajju ning kinnistub seal. Tekib brändi äratundmine, mis omakorda tekitab turvatunde ja usalduse toote vastu. See tekitab inimestes soovi minna toodet parema meelega ostma. Müük on aga juba eraldiseisev teema. Kõigepealt tuleb paika panna branding ja turundus. Sealt edasi tuleb müügistrateegia.

 

Mis on Sinu ettevõtte unikaalne müügiargument?

Ma olen brändingu spetsialist, mul on 19 aastat praktilist kogemust. Minu kliendid saavad minuga koostööd tehes isikliku kogemuse. Ma võtan aega, et keskenduda süvitsi oma klientide valdkonnale. Pakun butiigitüüpi teenindust.

 

Millistele meediumitele Sina 2022.ndal aastal peamiselt keskendud ja miks?

Reklaamikampaaniad ja videod, sest need on kõige efektiivsemad ja tulusamad.

 

Kui oluline on video Sinu ettevõtte jaoks?

Video on tänapäeva meedium number 1. Rumalus oleks seda mitte kasutada. Video on hetkel kõige vaadatavam ja seda on lihtne ning kiire tarbida. Tik Tok (lühivideote sots. platform) on tõusuteel ja seda kinnitavad ka numbrid. 

Back to blog

Leave a comment